Realizowane projekty

Wdrożenie technologii recyklingu trudno przetwarzalnych odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Oplast- Recykling” Jerzy Kmita realizuje projekt pt. „Wdrożenie technologii recyklingu trudno przetwarzalnych odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych” w ramach w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.03.02.02-00-2038/20

Inwestycja dotyczy wdrożenia własnej, nowej technologii oraz uruchomienia na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej towarów. Metoda recyklingu polipropylenu, oparta na autorskiej technologii dezodoracji stanowi autorską, kompletną i gotową do wdrożenia technologię, która została zgłoszona do ochrony patentowej.

W wyniku wdrożenia Oplast Recykling uzyska możliwość wytwarzania znacząco ulepszonego regranulatu polipropylenu. Wytwarzany regranulat będzie się odróżniał od innych regranulatów pochodzenia recyklingowego dostępnych na rynku (w tym także od regranulatu wytwarzanego dotychczas przez Oplast-Recykling) brakiem nieprzyjemnego zapachu pochodzącego z LZO (lotnych związków organicznych. Ulepszenie produktu poprzez pozbawienie go nieprzyjemnego zapachu pozwoli rozszerzyć jego zakres zastosowań, o takie, w których produkt wytwarzany według obecnej technologii był dyskwalifikowany z powodu zapachu.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 350 000,00 zł z czego maksymalny wkład Funduszy Europejskich wynosi 5 692 500,00 zł.
 

Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu polipropylenu do działalności FPHU Oplast Recykling

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Oplast-Recykling” Jerzy Kmita realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu polipropylenu do działalności FPHU Oplast Recykling”.

Inwestycja dotyczy wdrożenia własnej, nowej technologii oraz uruchomienia na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej towarów. Metoda recyklingu polipropylenu, oparta na autorskiej technologii czyszczenia, suszenia i wytłaczania odpadów stanowi autorską, kompletną i gotową do wdrożenia technologię, która została zgłoszona do ochrony patentowej.

Celem projektu Oplast-Recykling jest wdrożenie autorskiej, innowacyjnej metody recyklingu polipropylenu ze zużytych bigbagów. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań procesowych, technologia pozwoli przetwarzać polipropylen z niespotykaną dotychczas wydajnością i przy niższym zużyciu energii, oraz uzyskać produkt o znacznie wyższej czystości i lepszych parametrach wytrzymałościowych. W ramach projektu zostaną nabyte wszystkie urządzenia niezbędne do utworzenia kompletnej linii technologicznej pracującej zgodnie z metodą opracowaną przez Oplast.

W wyniku realizacji projektu Oplast poprawi swoją pozycję konkurencyjną w branży poprzez wdrożenie innowacyjnej, energooszczędnej technologii recyklingu. Poprawią się wyniki finansowe firmy, udział w rynku, a także poziom nowoczesności istniejącego zakładu w Windudze. Projekt ma szanse wywrzeć znaczący wpływ na całą branżę recyklingu polipropylenu.

Wartość projektu: 11 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 000 000,00 zł

Jeśli masz pytania
Skontaktuj się z nami !

Dane adresowe

adres: Winduga 6, 
87-617 Bobrowniki
NIP: 888-163-20-97,  
REGON: 910523245

Dane kontaktowe

telefon/fax: +48 54 237 12 98
e-mail: biuro

zobacz na mapie

 

Posiadamy wszelkie zezwolenia prawne
w zakresie zbierania i odzysku odpadów oraz ich transportu

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.